Welkom op de website van Musica Vincit

Een gedachte …..

Het doel van elke componist bij het schrijven van muziek is de ziel te raken.
Daarom vormt de muziek een onmiskenbaar onderdeel van onze maatschappij en is het verreweg het meest effectieve communicatiemiddel tussen mensen onderling.
Muziek verbroedert door het gevoel van het samen waarderen en is daardoor de beste ambassadeur voor de wereldvrede.
Muziek drukt uit wat niet uitgesproken kan worden, maar wat niet mag worden verzwegen. In dit besef hoop ik dat wij als koor een steentje kunnen bijdragen.

Hans Kouwenberg, voorzitter.